ONE RUN ONE GREEN

การกลับมาของการ RUN ภายใต้แนวคิด ONE RUN ONE GREEN ​

ร่วมสร้างปรากฏการณ์การวิ่ง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในกรุงเทพฯ ตระหนักถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ผ่านการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่สร้างขยะ ตลอดเส้นทางวิ่งใจกลางกรุงเทพฯ

Empire Tower We Run 2022 งานวิ่งการกุศล ที่จัดขึ้นจากความร่วมมือของ AWC กรุงเทพมหานคร และพันธมิตร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในกรุงเทพฯ ตระหนักถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ภายใต้แนวคิด One Run One Green โดยตลอดเส้นทางวิ่ง นักวิ่งจะนำแก้วใบไม้ที่ได้รับหรือแก้วน้ำส่วนตัวใช้เติมน้ำดื่มตลอดเส้นทางเพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่สร้างขยะเพิ่มเติม โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ส่วนหนึ่งสนับสนุน กทม ซื้อกล้าไม้เพื่อสร้างกรุงเทพให้เป็นพื้นที่สีเขียวของคนกรุง และสบทบทุนในโครงการ “ปันฝัน” เพื่อมอบให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Give Green CBD Synergy Power ที่จัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 9​

โดยมีกำหนดการแข่งขันในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ในเวลา 04:00น. และสิ้นสุดการแข่งขันภายในเวลา 07.00 น. จำกัดผู้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จำนวนเพียง 3,000 คน โดยมีให้เลือก 3 เส้นทาง​

Half Marathon 21 กม. ค่าสมัคร 700 บาท​
Mini Marathon 10.5 กม. ค่าสมัคร 600 บาท​
Fun Run 4.2 กม. ค่าสมัคร 500 บาท

สมัครได้ที่
• Online Ticket : www.empiretowerwerun2022.com 
• สมัครด้วยตนเองได้ที่จุดรับสมัคร ชั้น G Em Space @ Empire Tower (เฉพาะวันที่ 1-10 พฤศจิกายน จันทร์-ศุกร์ เท่านั้น) 
(รับสมัครจำนวนจำกัด)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
• E-Mail : empirewerun@gmail.com
• https://www.facebook.com/EmpireTowerWeRun
• Tel : 0809047585

ค่าสมัคร
Half Marathon ราคา 700 BAHT
 Mini Marathon ราคา 600 BAHT
 Fun Run ราคา 500 BAHT
• กรณีให้จัดส่งรันเนอร์แพคทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเพิ่ม 50 บาท ต่อหนึ่งผู้สมัคร (โปรดแจ้งในขั้นตอนการสมัคร)